Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта (Наредба), е разработен във връзка с необходимостта от очертаване на ясна процедура за икономическите оператори, които искат да се възползват от предвидената с последното изменение на Закона за ограничаване изменението на климата възможност за намаляване на емисиите парникови газове (ПГ) на използваните горива нагоре по веригата, за нуждите на транспорта.

Съобразно изискванията на чл. 64, ал 1 от Закона за ограничаване изменението на климата, доставчиците на конвенционални горива за транспорта, следва да намалят интензитета на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните горива и енергия, с 6% до 2020 г. спрямо основния стандарт на горивата за 2010 г. Има различни възможности за изпълненията на това задължение, сред които и отчитането на намаляването на емисиите нагоре по веригата (НЕНВ).

Намаляването на емисии нагоре по веригата се осъществява на практика чрез реализирането на проекти, свързани с въвеждане на технологични решения, водещи до намаляване на емисиите ПГ при добив на изходната/базовата суровина за производство на горива.

Действащата Наредба, предвижда възможността за признаване на резултатите от проекти с намаления нагоре по веригата, но липсва регламентация на процедурата, според която това може да се осъществи.


Дата на откриване: 15.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 8.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари