Обществени консултации

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“

Проектът на наредба за утвърждаване на медицински стандарти по отделните медицински специалности е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, съгласно който дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Медицинските стандарти се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването.

Причината за изготвянето на нов медицински стандарт по медицинската специалност „Нефрология“ е съобразяване с регламентираното с измененията в Закона за лечебните заведения (обн. ДВ, бр. 102 от 2018 г.) съдържание и структура на медицинския стандарт.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg


Дата на откриване: 16.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари