Обществени консултации

проект на НАРЕДБА за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения – медицински пунктове и многопрофилни болници за активно лечение, към Министерството на отбраната

В изпълнение на МЗ № Р-158 от 03.06.2020г., изменена с МЗ № Р-263 от 16.09.2020г., работната група за изменение и допълнение на Наредба № Н-8/12.08.2012г. на Министерството на отбраната, за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната, изготви проект на нова Наредба за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения – медицински пунктове и многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ), към Министерството на отбраната.

Необходимостта от изготвяне на нов акт на министъра на отбраната се явяват влезлите в сила след приемането на Наредба № Н-8/11.03.2013г. нормативни промени, касаещи правната уредба на дейността на МБАЛ, които налагат актуализиране на наредбата чрез извършване на изменения в отделни нейни текстове и създаване на нови, така че те да дават адекватно уреждане на своя обект, съобразно и с разпоредбите на Закона за нормативните актове и Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове.

С оглед на това, оптималният вариант за уреждане на неуредени от нормативни актове от по-висока степен обществени отношения във връзка с реда за ползване на медицинска помощ в медицинските пунктове и МБАЛ е приемането на нова наредба, вместо извършването на множество изменения и допълнения по действащата такава.

 


Дата на откриване: 18.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари