Обществени консултации

проект на Наредба за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия

В изпълнение на МЗ № Р-158 от 03.06.2020г., изменена с МЗ № Р-263 от 16.09.2020г., работната група за изменение и допълнение на Наредба № Н-5/11.03.2013г. на Министерството на отбраната, за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия, изготви проект на нова Наредба за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация (БПЛР) в структурата на Военномедицинската академия.

Необходимостта от изготвяне на нов акт на министъра на отбраната се явяват влезлите в сила след приемането на Наредба № Н-5/11.03.2013г. нормативни промени, касаещи правната уредба на дейността на БПЛР, които налагат актуализиране на наредбата чрез извършване на изменения в отделни нейни текстове и създаване на нови, така че те да дават адекватно уреждане на своя обект, съобразно и с разпоредбите на Закона за нормативните актове и Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове.

С оглед на това, оптималният вариант за уреждане на неуредени от нормативни актове от по-висока степен обществени отношения във връзка с реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в БПЛР е приемането на нова наредба, вместо извършването на множество изменения и допълнения по действащата такава.

 

 


Дата на откриване: 18.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 декември 2020 г. 14:10:02 ч.
enherma

браво господине

Кадрови военнослужещи, съгласно гатвената наредба, не могат да бъдат приемани на планово лечение във ВБ ако нямат направен първоначален избор на общопрактикуващ лекар.

Въпреки правата си по ЗОВС и липсата на изрично задължение за избор на такъв

well done

07 януари 2021 г. 22:40:36 ч.
Aziti

неуредени...

Всички беззъби граждани и в "плащещ" външен вид да имат право "на долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия"