Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

 

С прилагането на проекта се очаква подпомагането на земеделските стопани по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци да се изплати по-рано, в период когато това е много необходимо за планиране и подготовка на мероприятията за новия сезон, да се осигури контрол за спазване на всички критерии за допустимост по схемите за директни плащания и да се създаде система за електронни услуги.

С проекта са предлагат промени и в Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Директни плащания“, МЗХГ

 Електронен адрес:

 skralev@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 18.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари