Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол

 

Предложените промени са насочени към запознаване на земеделските стопани с данните от Системата за идентификация на земеделските парцели, които касаят размера на отпусканата финансова помощ по схеми и мерки за подпомагане. С проекта се очаква да бъде осигурена по-голяма публичност на информацията от Системата за идентификация на земеделските парцели. В резултат ще се регламентират съдържанието, възможностите и достъпа до Системата за електронни услуги, която е част от Интегрираната система за администриране и контрол. Очаква се също да бъде създадена по-прецизна номенклатура на начините на трайно ползване на физическите блокове.

С проекта са предлагат промени и в Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Идентификация на земеделските парцели“, МЗХГ

 Електронен адрес:

 dndimitrova@mzh.government.bg   

 


Дата на откриване: 18.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари