Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта

С предлаганите изменения Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, се привежда в съответствие с действащата редакция на Закона за хазарта.

Навсякъде в проекта актовете и действията на хазартния регулатор се прехвърлят като правомощия на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Отменят се таксите по чл. 5, т. 5, букви „г“, „д“ и „е“, свързани с подмяната или промяната в броя на игрални модули на игрален софтуер, поради установено несъответствие с разпоредбите на закона.

Отменя се и таксата за разглеждане на документи по подадено искане за утвърждаване на изпитани типове и модификации на игрално оборудване, както и на игрален софтуер и всяка нова версия на софтуера на комуникационното оборудване по чл. 8, както и таксата по чл. 9 за извършване на първоначална проверка на игрално оборудване и на игрален софтуер на комуникационно оборудване, поради отпаднали основания в закона за събиране на тези такси.

Изменят се препратките към нормите на Закона за хазарта съобразно промените в него, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 69 от 2020 г.изискванията към преобразуващите се дружества в зависимост от вида на преобразуването.


Дата на откриване: 21.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 20.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари