Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Предложеният проект на наредба е изготвен във връзка с приети промени в ЗДДФЛ, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 104 от 2020 г., КСО, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 69 от 2020 г. и Кодекса на труда, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 107 от 2020 г., в резултат на които възниква необходимост от привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с приетите промени в тези закони.


Дата на откриване: 22.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари