Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2010 г.

     Съгласно чл. 91, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 18.01.2019 г., устройството и дейността на Антидопинговия център се определят с правилник, приет от Министерския съвет. Към настоящия момент, такъв правилник съществува - Правилник за устройството и дейността на Антидопинговия център (ПУДАЦ), приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2010 г., обн., ДВ, бр. 82 от 2010 г., изм. бр. 35 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 62 и 97 от 2013 г., бр. 88 от 2016 г. и бр. 46 от 2020 г.

     Част от предложените изменения в съществуващия правилник са във връзка с приетия ЗФВС, последното му изменение и допълнение, обн., ДВ бр.96 от 10.11.2020г. и Наредбата за антидопинговата дейност (приета с Постановление № 147 на Министерския съвет от 2019 г., обн., ДВ, бр. 47 от 2019 г.).


Дата на откриване: 22.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 6.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари