Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 24 август 2015 г. за условия та. реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение

С предлаганите изменения в Инструкция № 8121з-1008 от 24 август 2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло (обн. ДВ. бр. 67 от 1 септември 2015 г.) се цели постигане на предвидимост при определяне на размера ма стипендиите, които курсантите редовно обучение в Академията на МВР получават в зависимост от постигнатия общ семестриален успех на основание чл. 171, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по-ефективно управление и разпределение на бюджетните средства, предвидени за стипендии в случаите на изменения в законовите и подзаконови нормативни актове, регулиращи възнагражденията за труд в Министерството на вътрешните работи. Изменението ще влезе в сила от 01.01.2021 г.


Дата на откриване: 23.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари