Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-773 от 1 юли 2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи

Необходимостта от изменение на Наредба № 8121з-773 от 1 юли 2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи се обуславя от новата т. 3 в чл. 38 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) (ДВ, бр. 60 от 2020 г.), с която се създава Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ и измененията на чл. 142, ал. 4 от ЗМВР (ДВ, бр. 85 от 2020 г.), а също така и с разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) във връзка с чл. 190, ал. 1 от ЗМВР. Съгласно промяната на чл. 142, ал. 4 от ЗМВР статутът на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР се урежда със Закона за държавния служител и с чл. 56, чл. 151, ал. 1 и 7, чл. 156, ал. 4, чл. 181, ал. 3, чл. 182, чл. 185, ал. 1, чл. 186а, чл. 190, ал. 2, чл. 191 и 233 от ЗМВР. На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за провеждане на обществените консултации е 14-дневен. Съображенията за намаления срок за обществено обсъждане на Наредбата произтичат от това, че създаването на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ е в сила от 01.10.2020 г., а промяната на чл. 142, ал. 4 от ЗМВР е в сила от 02.10.2020 г. С предлаганите промени се цели привеждане на подзаконовия нормативен акт в съответствие с разпоредбите на чл. 38, т. 3 и чл. 142, ал. 4 от ЗМВР и разпоредбите на КТ. С измененията в чл. 1 ще се прецизира кръга на правоимащите. С промяната на чл. 2, ал. 1, т. 2 подзаконовият нормативен акт ще се приведе в съответствие с чл. 38, т. 3 от ЗМВР. С измененията в чл. 7, т. 1 и 2 подзаконовият нормативен акт ще се приведе в съответствие с разпоредбите на КТ. С приемането на измененията в Наредба № 8121з-773 от 1 юли 2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи, текстовете в нея ще се синхронизират с разпоредбите на КТ и на чл. 38, т. 3 и чл. 142, ал. 4 от ЗМВР.


Дата на откриване: 30.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 януари 2021 г. 21:56:46 ч.
Aziti

И за кафенце

Увеличениете е прекалено малко! Моля да се отпусне и отделна сума за сутрешно кафе след нощното спане на включен двигател при спусната седалка. Може също да се отпусне и по едно одялце и по една "пухена възглавничка за сладък сън".