Обществени консултации

Проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние

 

С проекта се цели гарантиране на проследимостта и безопасността на храните, търгувани от разстояние, както и гарантиране предоставянето на информация на потребителите.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ  

 Електронен адрес:

 IDimitrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 31.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.1.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 януари 2021 г. 10:15:10 ч.
marinmidilev

За Проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние

Сецифичните изисквания са заложени в предстоящите технологии "Интегрирани Комплекси за биологично производство, беритба и доставка на плодове и зеленуци за прясна консумация"(Земеделие4.0)

Изпълнителен директор на асоциация АГРОРОБОТИКА

Марин Мидилев

https://www.linkedin.com/in/marin-midilev-23aa0b11/

http://agrorobotika.eu/

04 януари 2021 г. 21:26:03 ч.
Drone

Втори отпит да отбележите гол

Възразявам срещу проекта и конкретно :

 1. По смисъла и прилагането на чл. 6, в който накърнявате правата на търговеца на храни / доставчика/, чрез въвеждане на крайно недоказуеми изисквания по отношение на опаковането, материалите на опаковката и начина на опаковането , визирани в ал. 2 и ал. 3 на чл. 6., Цитирате европейски регламент с множество изисквания, който би следвало да прилагате може би само за търговци , регистрирани по ДДС, условно казано, а иначе по народному -много едри търговци. За избягване на този дискриманиционен елемент по отношение на дребните търговци , предлагам да създадете ал.4 /нова/ , към чл. 6 , " Доставчика на храни на разстояние, МОЖЕ да изисква от изпращача на храни до краен потребител , декларация по образец за съответствие на пратката с изискването на ал.1,2 и 3., с което се счита , че отговорността за пратката за съответствието и с чл. 6 , е на изпращача.

2. Да отпадне изцяло изискването за притежание на лични здравни книжки на лицата по смисъла на чл. 7 ал.1 , като незаконосъобразно и абсурдно. Все едно всеки един клиент на който и да е магазин да има такава здравна книжка, защото може да пипне някоя опаковка на някоя стока . Съответно да отпадне и ал.2 на чл. 7.

09 януари 2021 г. 08:39:03 ч.
efi

Отново предлагам СТИМУЛ, а не ОГРАНИЧЕНИЯ за най-малките!

В текущата наредба тотално са игнорирани интересите на най-малките производители, които поради тоталното дългогодишно неглижиране от страна на официалните власти(липса на законова рамка, дефиниции) са притиснати да работят в сивия сектор. Така поставената нова наредба по никакъв начин не влияе положително върху атмосферата нужна за развитието на най-малкия производител или старт-ъп. Днес повече от всякога преди е време да се стимулира, а не да се пречи всячески на най-малките.

За да се избегне стимулацията и разширяването на сивия сектор, а напротив - да се стимулира излизането на светло  на най-малките давам следното..

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
 
Тотално отпадане на административна/бюрократична/финансова тежест за малкия и микро-производител и заместването на тежестта със стимул чрез въвеждане на дефинициите "домашен продукт" и "домашен производител". В която дефиниция за "домашен продукт" е заложено, че "домашния продукт" се консумира на собствена отговорност и не подлежи на контрол. А в дефиницията за "домашен производител" е заложен таван за реализиран оборот в лв(до 50 000лв годишно), а не върху количествени продажби на продукцията.


Нека не се правим на слепи, пазарите са пълни с домашна продукция, чиито качества в пъти надвишават комерсиалните продукти произведени с търговска цел. Игнорирането на този факт е изключително вредно за българските традиции в производството на храна в домашни условия, която сме наследили от своите предци. Това е част от нашата култура, а свободния обменът на този вид продукция наше конституционно право!

 

13 януари 2021 г. 14:48:34 ч.
StTs

Коментар по проектонаредбата за специфичните изисквания за търговия с храни от разстояние

Считам, че следва да има изключение от изискването за лични здравни книжки за лицата, извършващи доставки на храни при търговия с храни от разстояние (чл. 7, ал. 1 от проекта).

Ако тези доставки се осъществяват от представители на доставчик на услуги и/или фирма за куриерски или пощенски услуги (такива възможности са заложени в чл.2, ал. 2 и в чл.5, ал.4 и 5), то тогава тези доставчици ще взимат предварително опаковани храни от обектите, отговарящи на всички изисквания по чл. 6 - да бъдат опаковани в обекта съгласно европейските стандарти и по начин, който ги предпазва от замърсяване. Реално те просто ще доставят пакета от обекта до крайния клиент, без да имат какъвто и да било досег с храната. В този смисъл, изискването за лична здравна книжка за всеки куриер е допълнителна пречка повече фирми и лица да се включат в този процес и по този начин ненужно се ограничава кръгът от лица, които могат да осъществяват доставки на храни при търговия с храни от разстояние, а от там - конкуренцията и цената заплащана от крайния потребител.

Естествено, в случаите, когато тези доставки се извършват от служители на обектите, приготвящи храната, те така или иначе притежават лични здравни книжки. Т.е. премахването на задължителното изискване за лични здравни книжки за всички в наредбата, няма да промени режима за лицата, работещи в обектите, приготвящи храна.

 

 

14 януари 2021 г. 01:49:12 ч.
minotavar

Здравната книжка е неаргументирана свръхрегулация

Нека гледаме обективно, при положение, че този бизнес същестува от над 10 години в България и никога не е имало никакви съществени проблеми свързани със здравето на хората, въвеждането на здравна книжка е абсолютно ненужна допълнителна регулация.

В мотивите липсва каквато и да е обосновка защо се въвежда свръхрегулацията за здравна книжка.

Предложението ми е здравната книжка за доставчиците изцяло да отпадне като изискване, тъй като е абсолютно необоснова свръхрегулация на търговска дейности, в която не са констатирани сериозни проблеми с години. Освен всичко друго, при настоящата епидемия е крайно невъзможно да се гарантира, че който и да е човек не е заразен с коронавирус в даден момент, което в огромна степен абсолютно обезсмисля тази държавна регулация.

 

14 януари 2021 г. 18:21:22 ч.
Иван Пенев

Вдигате изкуствено

Изискването доставчиците/куриерите да са със здравни книжки е напълно излишно. Такова изискване, ако изобщо, то нищожно повишава безопасността, а значително затруднява намирането на куриери/доставчици. Това много реално затруднява организирането на доставките и затова немалко и ненужно вдига цената на доставките.

Не просто излищно, а недълновидно и дори неморално е изкуствено да се затрудняват и вдигат цените на доставките на стоки от първа необходимост особено в период, в който цялото общество има остра нужда от такива доставки.

Идеята една важна дейност да се регулира е добра. Но това има смисъл да се прави по разумен начин.  Умението да регулираш дейност, е сходна на това да регулираш лагер, който се върти. Ако отпуснеш много, лагерът започва да хлопа. Ако натегнеш много, лагерът започва да хрупти. И двете водят до нелеп край.

Да се знае поименно кой е доставчикът/куриерът. Това е разбираемо. Но за храна, която е надлежно пакетирана да търсиш доставчик/куриер със здравна книжка е повече от излишно и само изкуствено вдига цената на доставката.

Доставките на храна се характеризират с пикови натоварвания от по няколко часа в денонощието, защото хората масово се хранят или искат да получат хранителни продукти в едно и също време. В такива моменти са нужни много доставчици/куриери, а в останалите часове от деня няма работа за тях.

Това е причината по цял свят, за доставчиците/куриерите на храна това да не е основно занимание, а работа за няколко часа в седмицата, защото са студенти или работят основно друго. Дори ако си доставчик/куриер на пълен работен ден, то нищожна част от доставките ти са на храна. 

Наистина, няма смисъл доставчиците/куриерите на надлежно пакетирана храна да имат здравни книжки. Това само сериозно затруднява организацията на дейността и ненужно вдига цената на доставката. Не само по време на карантина, а и в мирно време заради забързаното ежедневие, доставката на храна е вече услуга от първа необходимост. Регулирайте я. Следете я. Но не я оскъпявайте излишно. Направете доставката на храна по уредена, но и достъпна.