Обществени консултации

Проект на план за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2012 - 2013 година

Изготвянето на проекта на План за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2012 - 2013 г. е в изпълнетие на т. 3 от Решение на Министерския съвет от 20.12.20007 г. за приемане на Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2008 - 2015 година.

В проекта на плана са отразени дейностите, които ще се реализират през 2012 и 2013 г. от отговорните институции и ведомства. Информацията е структурирана в осем части - в съответствие с целите на Стратегията, като Планът в своята цялост свидетелства за пряката ангажираност на всички отговорни институции по проблемите на хората с увреждания в България.

Голямата част от мерките и дейностите по оперативните цели са с постоянен срок, защото за постигането им са необходими системни усилия и действия. Процесът на създаване на равни възможности за хората с увреждания е непрекъснат, постоянен и продължителен.


Дата на откриване: 9.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари