Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин

Съгласно чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове (ЗНА), чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин, на заинтересованите страни се предоставя 14-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване, за предложения и становища по предложения проект.


Дата на откриване: 7.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Девин
Дата на приключване: 21.1.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари