Обществени консултации

Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват средствата за пътуване и престой, които са за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия.

Същевременно съгласно действащите разпоредби на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски тези средства за пътуване и престой не са определени като доход, върху който не се дължат осигурителни вноски.

Това води до формиране на различна основа при определяне на задълженията за данъци и за задължителни осигурителни вноски, както и до повишаване на осигурителната тежест за работниците и служителите и за българските работодатели – бюджетни предприятия при командироване в посочените случаи, въпреки обстоятелството, че тези средства се изплащат за сметка и съобразно правилата на приемащата чужда държава.

В тази връзка се предлага допълнение на чл. 1, ал. 8 на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. С приемането на предложената промяна ще се осигури съответствие на доходите, които са необлагаеми, с тези, върху които не се дължат задължителни осигурителни вноски, ще се намали осигурителната тежест за командироващите бюджетни организации и за командированите лица  и ще се създадат благоприятни предпоставки за обмен на знания и професионален опит и за тясно сътрудничество с европейските и международните организации.

 


Дата на откриване: 8.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 8.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари