Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.
 
 
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси: opletenteatar@abv.bg;    z.georgieva@burgas.bg .
 


Дата на откриване: 8.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 7.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари