Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Проектът на Постановление за откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е изготвен във връзка с мотивирано искане на ректора за необходимостта от създаването му, въз основа на решения на Академичния съвет на висшето училище.

В Института за научни изследвания в областта на компютърните науки ще се провеждат научни изследвания в множество направления на компютърните науки, сред които изкуствен интелект, софтуерна сигурност, адаптиращи се софтуерни системи и др. Откриването на института ще насърчи работата по научноизследователски проекти, в т.ч. и проекти с чуждестранни партньори, ще се повишат обемът и качеството на научните разработки, ще се създават нови научни знания и приложими научни продукти. В него ще се обучават докторанти и подготвят млади учени в областта на компютърните  науки и интердисциплинарните изследвания. Основната му мисия ще бъде да осъществява авангардни научни изследвания в областта на компютърните науки, да подпомогне за създаването на бъдещо поколение от компютърни учени и инженери в България, да привлича и запазва водещи учени и студенти, да съветва правителството по политики, отнасящи се до информационни технологии, и да консолидира и развива ценния интелектуален потенциал на България по компютърните науки.

Дейността на звеното ще се финансира от централния бюджет, висшето училище, от участие в национални и международни програми и проекти и от реализацията на създадени от него резултати от научни изследвания и обекти на интелектуална собственост.


Дата на откриване: 15.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари