Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма „Дигитална квалификация“

С проекта на Решение се предлага одобряване на Национална програма „Дигитална квалификация“, по която в рамките на три години да се обучават настоящи и бъдещи преподаватели по учебни дисциплини и учители по учебни предмети и модули, свързани с работата в дигитална среда, както и представители на бизнеса, които искат да започнат да преподават. Основната цел е чрез допълнително обучение да се преквалифицират преподаватели по други дисциплини и да се обучат представители от практиката, за да могат да преподават дисциплини, свързани с ИКТ и дигитализацията в различните степени на образователната система. Ще се обучат и учители по различни предмети в системата на средното образование, за да им се осигури възможност да се преквалифицират като учители по информатика и информационни технологии.

Предвижда се  да бъдат обучени 1000 преподаватели в прилагането на компетентностния подход с акцент върху дигиталните компетентности, обучители и обучени учители и преподаватели по ИКТ-базирани иновативни технологии, както и такива, които могат да провеждат квалификационна дейност по тези теми. В рамките на програмата е предвидено и изработване на платформа за обмен на добри практики. Бюджетът на програмата за тригодишен период е 2 000 000 лева.


Дата на откриване: 15.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 февруари 2021 г. 12:39:23 ч.
BIA_bg

Становище на Българска стопанска камара

С пълния текст на становището на  Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес относно публикувания за обществено обсъждане проект на Националната програма „Дигитална квалификация“ може да се запознаете на следния линк: https://www.bia-bg.com/standpoint/view/28332/