Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за осигуряване и осъществяване на охрана на лица

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.) е разширено приложното поле на охранителната дейност, като в чл. 14, ал. 2 от ЗМВР е добавена дейността на лица. С разпоредбата на създадената ал. 4 на същия член е създадена правна делегация за издаване на подзаконов нормативен акт от министъра на вътрешните работи - Наредба на за условията и реда за осигуряване и осъществяване на охрана на лица. Проектът на наредба определя кръга от лица, които могат да се охраняват от полицейски органи, както и условията и реда за осъществяване на тази дейност. Разписани процедурите за поемане и прекратяване на охраната, непосредствената организация и изпълнението на дейността. Предвидено е полицейските органи да изпълняват определените мерки в предписания обем и характер, като по време на осъществяване на охраната не създават условия за установяване на лични взаимоотношения и пазят достойнството и авторитета на охраняваните лица посредством осигуряване на защита, предотвратяване и недопускане извършването на неправомерни действия спрямо тях.


Дата на откриване: 19.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 януари 2021 г. 23:18:58 ч.
Пенчо

Уточнение.

В член 13 алинея 2 трябва изрично да се посочи, че охраняваното лице се транспортира със служебен автомобил. Така както е написана в проекта, може да се тълкува по няколко начина.