Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С предложените промени се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., ограниченията за земеделските стопани, вследствие определянето на нови защитени зони в изпълнение на европейски изисквания, задълженията за изключване на двойното финансиране, както и ефективно управление на финансови средства по мерките. Част от промените целят да се осигури съответствие на текстове, включени в предложенията за десетото изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както и на промените, произтичащи от измененията в европейското законодателство.

 

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   lemilova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 19.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари