Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С предложените промени се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както и ефективно управление на финансови средства по мярката. Част от промените целят да се осигури съответствие на текстове, включени в предложенията за десетото изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и приложимото европейско и национално законодателство. С основните промени се цели да бъдат нормативно определени изчислените по-високи нива на подпомагане за кандидатите по мярката, приложими за кампания 2021 и след нея.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   MGotseva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 19.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари