Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от КТ

 

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда се предлагат промени, с които се създава възможност за тютюнопроизводителите да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с работници, които да извършват обработка на насаждения и ръчно прибиране на реколта от тютюн. Промените са свързани със Закона за изменение и допълнение на КТ (обн. ДВ бр. 107/2020 г.), с който се разшири кръга на лицата, които могат да сключват трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда, като се включиха в него и тютюнопроизводителите. Предлага се премахване на изискването регистрираните земеделски стопани да представят предоставя регистрационна карта, издадена от съответната Областна дирекция „Земеделие“, като наличието на регистрация ще се проверява по служебен ред от инспекцията по труда. Предлаганите промени имат за цел да се подобри функционирането на пазара на труда в определени региони, където тютюнопроизводството е традиционен сектор и да се намали административната тежест за земеделските стопани и тютюнопроизводителите.


Дата на откриване: 20.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари