Обществени консултации

Национална стратегия за малките и средните предприятия за 2021-2027 г.

Националната стратегия за малки и средни предприятия е основен стратегически документ за периода 2021 - 2027 г., който задава визията относно държавната политика в подкрепа на малките и средни предприятия и отразява политиката на ЕС по отношение на тях. Стратегията залага стратегическата рамка, чрез която да бъде осигурена целенасочена подкрепа за МСП в България.

Националната стратегия има за цел да подкрепи предприятията по време на целия им жизнен цикъл, да повиши тяхната конкурентоспособност, да насърчи развитието на предприемаческата екосистема в Република България и да осигури последователност на политиката за насърчаване на МСП


Дата на откриване: 20.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 20.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 февруари 2021 г. 11:15:19 ч.
Ognian Atanasov

Предложение относно таблица на стр.86 графа Регионална специализация във високотехнологични производ

Предлагам на стр.86, район Кюстендил, графа  Регионална специализация във високотехнологични производства да бъде добавен код M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

Мотиви:

1. Област Кюстендил е една от трите областив България, които ще получат финансиране по "Зеленета сделка", като на територията на областта ще бъдат финансирани много проекти, които ще изискват проектиране. За целта ще трябва да се насърчи дигитализацията и модернизацията както на тези услуги, така и на строителството за да се улесни внедряването на нови технологии, включително зелени технологии, което допълнително ще допринесе за развитието на услугите с интензивно използване на знания в икономиката.

2.Предстои внедряването на BIM/СИМ (строително-информационно моделиране), като за цлета за да се справи бранша на територията на област Кюстендил с това предизивикателство за дигитализация ще се нужде от подкрепа.

3. Един от основните поминаци в област Кюстендил е сектор "Строителство". Архитектурните и инженерни дейности като част от строително-инвестицонния процес трябва да бъдат приоритетни.

17 февруари 2021 г. 13:59:40 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/28316/

18 февруари 2021 г. 00:58:38 ч.
Асоциация на индустриалния капитал в България

Становище по проект на Национална стратегия за малките и средни предприятия за периода 2021-2027 г.

ДО

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ,

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д-Р БОЙКО ТАКОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Относно: Становище по проект на Национална стратегия за малките и средни предприятия за периода 2021 - 2027 г., от 08.12.2020 г., публикуван за обществена консултация на 20.01.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Асоциацията на индустриалния капитал в България, Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес и Националното сдружение на малкия и среден бизнес приветстват преработения вариант на Стратегията, като отчитат, че част от бележките на заинтересованите страни са отразени. В същото време, предвид важността на документа, ползват възможността, предоставена от процедурата за обществено обсъждане, за да преповторят някои от вече направените коментари и предложения, които не са отразени при преработката, както и да направят някои нови, с цел допълнително прецизиране и привеждане в съответствие с потребностите на МСП.

( Пълния текст на становището може да прочетете и/или изтеглите в PDF на адрес:https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/02/AIKB_SMEStrat.pdf )

19 февруари 2021 г. 13:54:56 ч.
nasmb

Становище на Националното сдружение на малкия и среден бизнес

Становището на  Националното сдружение на малкия и среден бизнес е публикувано на адрес:

https://nasmb-bg.org/index.php/bg/8-2020-05-14-20-24-20/32-2021-2027

19 февруари 2021 г. 20:22:59 ч.
Асоциация на индустриалния капитал в България

Считаме, че представеният Проект следва да бъде доработен и предложенията да се отразят в пълнота

Сдружение "Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес", заедно с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Националното сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ) счита, че представеният Проект следва да бъде доработен, като предложенията бъдат отразени в пълнота. Декларираме своята готовност да бъдем конструктивен и диалогичен партньор в процеса.

Съвместното становище е публикувано в сайта на Сдружение "Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес" на адрес: http://www.spb.bg/bg/article/301/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%E2%80%93-%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3.html?fbclid=IwAR13dwa77jicFCmddjBKO05XiLuAg22FukXOCjb0aC03DzomQ1cSx-BUfIE 

19 февруари 2021 г. 20:41:36 ч.
Асоциация на индустриалния капитал в България

Становище на АИКБ и КРИБ

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) приветстват преработения вариант на Стратегията, като отчитат, че част от бележките на заинтересованите страни са отразени. В същото време, предвид важността на документа, ползват възможността, предоставена от процедурата за обществено обсъждане, за да преповторят някои от вече направените коментари и предложения, които не са отразени при преработката, както и да направят някои нови, с цел допълнително прецизиране и привеждане в съответствие с потребностите на МСП.

Цялото становище вижте или изтеглете във формат PDF на адрес: https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/02/AIKB-KRIB_SMEStrat.pdf