Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

С представения законопроект се транспонират изискванията на Директива 2011/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 година за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета за разширяване на обхвата й до лица, ползващи се с международна закрила и се прецизират действащи разпоредби с цел постигане на пълно съответствие с правото на ЕС.


Дата на откриване: 11.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари