Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) са свързани с привеждането му в съответствие с измененията и допълненията в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г. Съгласно измененията и допълненията в чл. 10а от ЗСПД еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се отпуска на всички правоимащи лица, независимо от доходите на семейството. Новата регламентация в закона налага да бъдат направени съответните изменения в реда и условията за отпускане на помощта, уредени в правилника.

Считано от 01.01.2021 г. в чл. 10б от ЗСПД вече е уредена и еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Право на помощта имат всички семейства, чиито деца са записани в осми клас на държавно или общинско училище, независимо от дохода на семейството. С предлаганите промени в ППЗСПД се регламентират редът и условията за отпускане, изплащане и възстановяване на помощта по чл. 10б от ЗСПД. Предлага се и ред за промяна на формата за предоставяне на тази помощ от пари в натура и обратно в съответствие с възникналите или отпаднали обстоятелства.


Дата на откриване: 26.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари