Обществени консултации

Проект на Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025

Проектът на Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025 (Стратегия) формира рамка за изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешно управление на законната миграция и интеграция, за предоставяне на необходимата грижа за търсещи и получили международна закрила лица в България, както и за превенция и противодействие на незаконната миграция. Проектът на Стратегия надгражда предходен период на действие на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020) и следва ангажиментите на Република България, произтичащи от членството й в Европейския съюз.


Дата на откриване: 27.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари