Обществени консултации

Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 2021 година

Националните програми за развитие на образованието се изпълняват със средства от държавния бюджет съгласно чл. 280, ал. 3, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Чрез разходите, които са включени за изпълнението им, се реализират национални мерки и дейности, чиито цели  не могат  да бъдат постигнати в желаната степен, ако се финансират в рамките на средствата по чл. 280, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗПУО – издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците; подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие; развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.              

С проекта на Решение на Министерския съвет се предвижда да бъдат одобрени 16 национални програми за развитие на образованието.

Одобряването и изпълнението на националните програми за развитие на образованието през 2021 година ще подпомогнат реализирането на основните политики, които МОН реализира в сферата на образованието, включително за утвърждаване приобщаващия характер на образованието, достъпа до образование с фокус към уязвимите групи, утвърждаване на компетентностния подход, на иновациите във всички аспекти на образователния процес, придобиване на ключови компетентности за учене през целия живот.


Дата на откриване: 27.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.2.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 януари 2021 г. 17:14:11 ч.
Aziti

Външно оценяване - как и за кого?

Като очакван резултат под точка 3 се написали: "Родителите ще имат реална представа за равнището на подготовка на своите деца", но не сте описали как мислите да постигнете целта. Родители и сега са информират колко точки имат децата им на матури и НВО, но не става ясно нито какво не могат, нито какво не знаят децата им. Дори не разбират колко от въпросите са налучкани и зад колко точки стоят знания. От анализ на резултати в стил "след дъжд качулка" нямат полза нито родителите, нито учителите.

Оценката и анализа на качеството е предвидено едва при напускане училището от ученика. Оценка на този етап на обучението би било ЧЕСТНО да е анонимна и да е оценка за училището и учителите според цел 2.2.

Какво значение има за един ученик средния успех на училището МУ, когато той вече го напуска или дори го е напуслнал? Информация за средния успех на ученици от предходни години, през които са били обучавани ученици от други учители и или от учители извън училище допълнително, не дава никаква стойностна информация на учениците и родителите и не може да играе ролята на "пътеводител" за ученика. Ученикът трябва може би да прави задължителни предварителни тестови изпитвания в подобен формат като НВО или матура в училище, НО не на частни уроци, курсове итн, а в училище. Предварителните тестове трябва да се придружават от количествена и качествена оценка с конкретно назовавани пропуски в образованието. На база на тази оценка  може би трябва да се подготвя план за наваксване на пропуските. Предварителните тестове трябва така да се планират, че да има достатъчно време за наваксване на пропуски. Родителите да се информират за резултатите от предварителните тестове, за да няма изненади като например отличник с 60 процента знания и умения на външно оценяване.

Към момента има достатъчно разработени тестови задачи и поредното изработване на нови тестове чрез козметични промени може би е поредното хвърляне пари на вятъра. За ученика няма никакво значение кой е написал тестовите задачи и колко пари е изхарчила държавата за това. В други държави тези тестове се споделят безплатно между учителите. 

31 януари 2021 г. 17:36:22 ч.
Aziti

Олимпиади и състезания

Под 6 А са планирани разходи за "подготовката и участието в международни ученически олимпиади и

състезания"

 

Под 6 Б се осигурява обучение  за подготовка за олимпиада за участие на ученици в националния кръг само ако през предходната година има класирани ученици на национални кръгове на олимпиадите или международни олимпиади.

 

Без целева подготовка НЯМА резултат.

 

Ако липсва или училището НЯМА ПРАВО да сформира група за подготовка, ученици  С ПОТЕНЦИАЛ да имат право да посещават обучителна подготовка за участие към други училища в общината или областта, където е РАЗРЕШЕНО да се сфирмира група за подготовка.

 

Моля да гарантирате на всички деца достъп до качествено образование, в това число и подготовка, и да не накарнявате достойнстово им, унижавайки ги, че са неспособни единствено и само, защото не са получили адекватна подкрепа в подготовката, при положение че дръжавата се ангажира и заплаща подготовка и подкрепа на други.

 

 

 

31 януари 2021 г. 17:52:52 ч.
Aziti

Мотивирани учители

Под VI. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА, Модул 3, се предвижда финансово поущряване на учители за работа "в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати".

Моля да се разграничава какви са причините за ниските резултати

- липси без смяна на учителя по предмет

- липси И заради начина на преподаване и мотивация на преподавател от предходна година,

- липси поради начина на преподаване от учител от предходно училище.

Причините може да са извън училищни или вътрешно училищни. В зависимост от причините да се прави план и да се поставя цел, кога ученикът ще може настигне съучениците си и да постига очакваните резултати. Финансите да се отчитат според първопричината за образователните проблеми. При вътрешно училищни проблеми, има възможност учителят да преподава умишлено лишо и да иска учениците да имат първоначално лоши образователни резултати, за да може да си изкара допълнителен бонус.

 

Ученикът да има право на избор с кой учител в училище иска да работи за повишаване на образователните резултати.

 

 

 

01 февруари 2021 г. 17:40:38 ч.
joro112

Професионалнообразование

Защо предмета "пътна безопасност" няма място в националната програма за развитие на образованието?Всяка година около 30деца не влизат в училище, защото  са загинали по пътищата,някои убитиот своите родители , а България е една от страните без стратегия за образование по пътна безопасност?Професиите водачи на МПС не са при специалистите в МОН , а при пенсионирани милиционери в ИААА?Резултата е средно по50 загинали месечно,най-много жертви на милион жители,няколко пъти повече от страни ,като Дания,Холандия и други страни?Например Франция ,като останалите страни имат задължителен предмет "пътна безопасност" в училищата, признават наученото в училище за теория на кандидатите за водачи на МПС. Заразлика от българското съдържание на изпитите по теория ,останалите страни изискват от кандидатите за професиите водачи на лек,товарен автомобил иостаналите водачи на МПС функционална грамотност Докато тук е достатъчно да наизустят текстове от закона,по съветски тертип?Учители с различни специалности преподават между другите предмети и теми по пътна безопасност.Няма учебни материали за функционална грамотност?Защо при специален закон за професионалното образование ,водещ е закона за движение по пътищата за обучение и изпити попрофесиите водачи на МПС?

01 февруари 2021 г. 19:55:04 ч.
Aziti

Шофьорските курсове

Теоретичната част от шофьорските курсове  и задължителните часове по кормуване да станат част от образованието в горен курс в гимназиите