Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи

Проектът на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи (Наредба) следва да бъде издаден на основание чл. 47 ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). В изменения текст на чл. 47 ал. 6 от ЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.) отпадна задължението Наредбата да бъде издавана ежегодно, което налага синхронизиране на подзаконовия нормативен акт със ЗМВР. Необходимостта от издаването на нова Наредба произтича и от променената среда на живот и дейност в условияата на световна пандемия от COVID 19. С предложения нов проект на Наредба се създават необходимите предпоставки и условия, така че отделните етапи от кампанията по прием на на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи да се организират съобразно конкретната обстановка.


Дата на откриване: 28.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари