Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Икономист“

С настоящата наредба се предлага приемане на държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Икономист“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Проектът на ДОС за придобиване на квалификация по професията е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), приет е от Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и е предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Икономист“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 29.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 1.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 февруари 2021 г. 10:26:08 ч.
Aziti

Актуализация 21 век

Моля проектните документи да се актуализират според актуалността.

Организацията и управлението на проект не се засяга в учебната програма, а от години икономическата дейност в много от предприятията се извършва по проекти. Виж ЕРУ 20