Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Предложените с проекта изменения на образец на „Протокол от клинична онкологична комисия по химиотерапия“ и на образец на „Протокол за лекарствено лечение по хематология“ са в частта „Предиктивни, имунохистохимични и генетични маркери“ от протокола по приложение № 8б и в частта „Предиктивен маркер“ в протокола по приложение № 8в. Предложението за изменение на посочените протоколи е свързано с това данните, които ще се попълват да се вписват съгласно номенклатурите на маркерите, която е изготвена от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), тъй като те са актуализират периодично във връзка с включването в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на нови лекарствени продукти и показания за приложението им. Предвид факта, че в ПЛС се очаква да бъдат включени нови лекарствени продукти и ще е необходимо наличието на други видове предиктивни маркери е целесъобразно в протокола по приложение № 8в да не бъдат посочвани изчерпателно видовете предиктивни маркери. Необходимо е съдържанието в тази част на описаните протоколи да бъдат еднакви.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 30.1.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари