Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри, издадена от министъра на младежта и спорта (обн., ДВ, бр. 13 от 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 2020 г.)

 

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри, издадена от министъра на младежта и спорта (обн., ДВ, бр. 13 от 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 2020 г.), е разработен от експерти в Министерството на младежта и спорта в резултат на анализ на прилагането на действащата наредба за период от две години, при който се установява необходимост от прецизиране на отделни разпоредби и усъвършенстване на нормативната уредба.


Дата на откриване: 3.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 17.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари