Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

            Той е в резултат на изпълнение на решение на Съвета по националния радиочестотен спектър за извършване на преглед и изготвяне на Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър

С проекта се изпълняват изискванията за хармонизацията на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър в съответствие с Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения; отразяват се взетите решения от последната Световна конференция по радиосъобщения (WRC-2019); актуализират се част от забележките, като се добавят нови, в съответствие с настъпилите изменения.

            В резултат от приемането на посочените международни актове се налага препланиране на съществуващите обхвати, с цел постигане на по-пълна хармонизация на разпределението на радиочестотния спектър по радиослужби и ползватели с европейските и световните разпределения.

Лице за контакт:
Димитър Димитров

Директор на дирекция „Съобщения“,
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тел.: 02 9409 333,
E-mail: ddimitrov@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 3.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 5.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари