Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

Постановление №110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет се предлага да бъдат приети промени, в резултат на които Съветът за развитие ще може да изпълнява функции, свързани с осъществяването на координацията по отчитането на изпълнението на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030. Ще бъде институционализиран механизмът за осъществяването на управлението, наблюдението, контрола и отчитането на изпълнението на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, както и координиращата институция за процеса на наблюдението, контрола и отчитането на изпълнението на документа.

Отговорна дирекция:"Икономическа и финансова политика"
E-mail:s.stefanov@minfin.bg

 


Дата на откриване: 3.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари