Обществени консултации

Проект на Закон за Ратификация на Допълнителния протокол от Нагоя-Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност

Република България е страна по Протокола от Картахена по биологична безопасност и го прилага от влизането му в сила на 11 Септември 2003 г. С този Протокол се създава международна регулаторна рамка, изградена на принципа на предпазливостта, за безопасен трансфер, боравене с и използване на живи модифицирани организми, получени чрез съвременни биотехнологични методи, които могат да имат неблагоприятни последици за опазването и дългосрочното използване на биологичното разнообразие, отчитайки също така и рисковете за здравето на човека. В протокола се поставя особен акцент върху трансграничното им движение.

Във връзка с член 27 от Протокола от Картахена на 15 Октомври 2010 г. беше приет Допълнителния Протокол от Нагоя-Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването. Той цели да допринесе за съхранението и устойчивото използване на биологичното разнообразие, като също така се вземат предвид рисковете за човешкото здраве, чрез създаването на международни правила и процедури в областта на отговорността и обезщетяването, свързани с живите модифицирани организми.

Допълнителния протокол за отговорността и обезщетяването се прилага при щети, произтичащи от живи модифицирани организми, които са предмет на трансгранично придвижване и са предназначени за директна употреба като храна или фураж, или за преработка, за работа в контролирани условия или за освобождаване в околната среда. Допълнителният протокол се прилага и за щети, произтичащи от всякаква разрешена употреба на живите модифицирани организми, в случаите на съзнателно трансгранично придвижване, както и щети от несъзнателно трансгранично придвижване, и такива от трансгранично придвижване на живи модифицирани организми от страни, които не са страни по Протокола от Картахена.

Към настоящия момент общо 24 държави-членки на Европейски съюз и ЕС, в качеството си на регионална организация за икономическа интеграция са подписали Допълнителния протокол, и се очаква да го ратифицират преди Шестата конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола от Картахена, която ще се проведе от 1 до 5 октомври 2012 г. в Хидерабад, Индия. Допълнителният протокол ще влезе в сила 90 дни след депозирането на документите за ратификация от 40 страни или регионални организации.

Опазването на човешкото здраве, уникалното разнообразие на българската природа и достъпа на населението до качествена и здравословна храна са водещи приоритети на настоящото Българско Правителство. Ратифицирането Допълнителния протокол от Нагоя-Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването ще подкрепи тази политика, като даде възможност за търсене на отговорност и обезщетяване на щетите причинени от ЖМО,  включително и чрез търсене на гражданска отговорност.


Дата на откриване: 15.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 29.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари