Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е изготвен във връзка с настъпили промени в нормативната уредба и необходимостта от синхронизиране му с нея и по-конкретно: Закона за професионалното образование и обучение; ПМС № 129 от 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията; Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията; Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители, Закона за държавния служител; Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закона за електронното управление.

          Конкретните цели са:

  • Прозрачност на дейността на НАПОО с цел улесняване на бизнеса в усилията да спазва действащото законодателство;
  • Недопускане административни затруднения или ограничения в дейността на лицензираните институции;
  • Намаляване на тежестта върху бизнеса чрез осъществяване на проверка по служебен път на обстоятелства, за които е налична такава възможност;
  • Подобряване на качеството на услугите за професионално обучение на възрастни и за повишаване на привлекателността на дейностите за квалификация.
 


Дата на откриване: 5.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари