Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни

  

С оглед постигане на високо равнище на защита здравето на потребителите и правото им на информация, следва да се гарантира, че потребителите са подходящо информирани относно консумираните от тях храни. С прилагането на наредбата ще се постигне и спазването на ясни критерии по отношение на производството, спецификациите, представянето или етикетирането на които следва да отговарят бързо замразените храни, за да се предлагат на пазара.

Създават се предпоставки за повишаване на ефективността на контрола върху спазването на изискванията за обозначаване, етикетиране, предлагане, и продажба на такива храни.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   IYancheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 9.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари