Обществени консултации

Решение на Министерския съвет за приемане на Актуализирана Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2023”

Със Закона за киберсигурност (ЗКС) киберсигурността се определя като състояние на обществото и държавата, при което чрез прилагане на комплекс от мерки и действия киберпространството е защитено от заплахи, свързани с неговите независими мрежи и информационна инфраструктура или които могат да нарушат работата им.

Проектът на Актуализирана Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2023” е изготвена в изпълнение на чл. 10, т. 2 от ЗКС от междуведомствена работна група. Актуализираната стратегия надгражда приетата с Решение на Министерския съвет № 583 от 18 юли 2016 г. Национална стратегия за киберсигурност “Киберустойчива България 2020”.

При разработване на актуализацията е взет под внимание факта, че политиката за киберсигурност в условията на цифровата трансформация през настоящото десетилетие е един от основните приоритети на Република България и крайъгълен камък на свързана и сигурна Европа.

Изграждането на напълно завършена интегрирана Национална екосистема за киберсигурност със способности за адаптиране към динамиката на глобалните киберзаплахи и за реакция при мащабни атаки срещу български информационни ресурси, включително за интегриране в системата за киберсигурност на Европейския съюз е стратегическа цел, дефинирана в Националната програма за развитие „България 2030“.

Изпълнението на Актуализираната стратегия за киберсигурност гарантира, че Република България ще бъде надежден и устойчив партньор и участник в общите мрежи и системи и колективната сигурност с евро-атлантическите ни партньори, с иновативно и изпреварващо технологично развитие, съответно на приоритетите за развитие на икономиката и обществото, и с капацитет и способности да участва в предотвратяването и преодоляването на еволюиращите киберзаплахи и кризи.

Изпълнението на целите и приоритетите в съответните области на действие ще бъдат конкретизирани и развити в Пътна карта, която ще бъде приета от Министерски съвет в шестмесечен срок след одобряване на Актуализираната стратегия.


Дата на откриване: 11.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 24.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари