Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

Необходимостта от изменение в Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР е в резултат от промени в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 60 и 85 от 2020 г. В чл. 189, ал. 1 от ЗМВР е отменена е т. 3, с което отпада правото на получаване на допълнителен платен годишен отпуск в размер до 12 работни дни за работата в работни дни, на който имаха право държавните служители на ненормиран работен ден при работа в извън редовното работно време. С изменението в чл. 44 от ЗМВР в главна дирекция „Гранична полиция“ Мобилните гранично-полицейски групи и Мобилната гранично-полицейска група за бордови контрол са преструктурирани в сектори „Специални тактически действия“. За тези сектори и за разследващите полицаи, изпълняващи служебните си задължения на територията на област София се актуализират и размерите на допълнителното възнаграждение. Прецизират се разпоредби при прилагането, на които е установено, че създават възможност за различно тълкуване и прилагане.


Дата на откриване: 12.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари