Обществени консултации

Проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари от Държавна агенция „Национална сигурност“ и Национална агенция по приходите

Проектът на Инструкция е изготвен на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Съобразно чл. 108, ал. 3 от ЗМИП контролните органи от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) извършват проверки на място на задължените лицата по ал. 4 от същия член по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Разпоредбата на ал. 4 от чл. 108 от ЗМИП указва, че проверките по предходната алинея могат да се извършват съвместно с органите за надзор, като редът за извършването им се определя със съвместни инструкции на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и ръководителите на органите за надзор. В тази връзка, от представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция по приходите (НАП) беше разработен проект на Инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП.


Дата на откриване: 13.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 15.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 февруари 2021 г. 08:05:12 ч.
Aziti

Национално

Повишаване на заплатите на държавните служители без да има конкретна личностна причина, като например повишаване на компетентности, показани резултати итн, може ли да се приеме като изпиране на пари на Националната агенция по приходите?!

Как се "симулира" национално стопанство днес и защо?!