Обществени консултации

Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса

На заседанието си на 28 февруари 2012 г. Съветът за административната реформа одобри Насоки за провеждане на Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса. Целта на инициативата е премахване, опростяване и намаляване на административните пречки пред бизнеса, произтичащи от регулаторните режими. Обект на прегледа са регулаторните режими, администрирани от централната власт (лицензионни, разрешителни, регистрационни, удостоверителни, уведомителни).

Каним всички заинтересувани страни - граждани, юридически лица, браншови организации и представители на структурите на гражданското общество да посочат конкретни предложения, свързани с конкретни проблеми от голяма обществена значимост, насочени към:

1. Премахване на регулаторни режими, които пречат на предприемачеството и икономическия растеж.

2. Привеждане на режимите в съответствие с изискванията към режимите, регламентирани в ЗОАРАКСД – лицензионен, регистрационен, разрешение, удостоверение и получаване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие.

3. Намаляване на регулаторните разходи и степента на държавна намеса - идентифициране на регулации, за които може да се предложи промяна от по-тежък към по-лек режим по скалата лицензиране – разрешение – регистрация – уведомление.

4. Намаляване на административната тежест и облекчаване на процедурите, включващи намаляване броя на документите и сроковете за предоставяне на услугата чрез подобряване на работните процеси и подобряване на вътрешноведомствената координация; намаляване на цената, опростяване на процедурите по предоставяне на услугата, подобряване на последващия контрол и инспекционната дейност.

Предложенията може да изпратите като попълните тази онлайн анкета до 31.05.2012 г.:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEV4dzVuaW9ObUVVUHNKY1lpYl9nZVE6MQ

 Максимално конкретизираните предложения биха били най-полезни.


Дата на откриване: 15.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 31.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари