Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

             Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование са специализирани обслужващи звена по чл. 50, ал.1, т. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и като такива имат ключово значение за планирането и организирането на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на областно равнище.

            Предложените изменения и допълнения на Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове имат за цел да се регламентират специфични дейности, свързани с осигуряването на възможност чрез Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град да се осъществи национална координация на дейностите, свързани с допълнителната подкрепа за личностно равнище, както и да се апробират нови модели и практики на приобщаващо образование на национално равнище.

            Очаква се постепенно адаптиране към по-често прилагане на различни форми на методическата подкрепа на директори на регионални центрове в страната, както и на педагогически специалисти, назначени към тях. Очаква се да се повиши активността и ефективността на работата на тези специализирани обслужващи звена и да се подобри процеса на предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности.


Дата на откриване: 17.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 март 2021 г. 21:07:20 ч.
Aziti

Звено за подкрепа според точките на НВО

След "диагностициране" на липси в образователния процес възостнова на резултатите от НВОто в 4ти, 7ми и 10ти клас да се обособят звена към Регионалните центрове за подкрепа и под контрола на Регионалните управления за систематична подкрепа на ученици с липсващи ключови знания и умения от по-ранен етап на образование с цел в прогимназиален или гимназиален етап да имат равен шанс с дргугите деца.