Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Необходимостта от приемане на постановлението е свързана с обнародвания в Държавен вестник, бр. 52 от 09.06.2020г. нов Закон за храните (ЗХ). Съгласно чл. 5 на същия, специфичните изисквания към групи и подгрупи храни или определена храна, тяхното производство, преработка и/или дистрибуция се определят с наредби на Министерския съвет. Такива специфични изисквания има към групата храни - бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, което налага и приемането на съответната наредба с постановление на Министерския съвет.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government и iatanasov@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 19.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари