Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с ПМС № 124/2007 г.

Във връзка с кризата около разпространението на COVID-19, Европейската комисия предприе редица мерки за временно изменение на правилата, приложими към държавната помощ. На 20 март 2020 г. Комисията публикува Временна рамка за мерките за държавната помощ в подкрепа на икономиката във връзка с разпространението на COVID-19, в която се съдържа и елемент, свързан с краткосрочното застраховане на експортни кредити, а на 28 март 2020 г. бе публикувано Съобщение, с което се посочва, че за периода от 27 март 2020 г. до края на 2020 г. Европейската комисия ще разглежда всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в Списък на държавите с продаваеми рискове, като временно непродаваеми/непазарни. На 28 януари 2021 г. бе публикувано Петото изменение на Временната рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на икономиката , с което се удължава до 31 декември 2021 г. срокът, в който всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в Списък на държавите с продаваеми рискове, се считат като временно непродаваеми.

Във връзка с Петото изменение на Временната рамка на Комисията от 28 януари 2021 г. и удължаването на срока й до 31 декември 2021 г. следва да се направи и съответната промяна в срока, посочен в забележката в края на Приложението към ПМС № 124, като срокът бъде удължен до 31 декември 2021 г., в съответствие със срока, заложен във Временната рамка на Комисията. Тази промяна се въвежда с предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., доп., бр. 93 от 25.10.2013 г., изм., бр. 78 от 9.10.2015 г., изм. и доп., бр. 50 от 2.06.2020 г.).


Дата на откриване: 22.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 23.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари