Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси

 

Проектът на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителна агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси е изготвен на основание чл. 126, ал. 5 и чл. 231, ал. 8 от Закона за горите и чл. 4, б. „о” от Закона за държавните такси. Средствата, които се предвижда да постъпват по тарифата са в рамките на приходната част по бюджета на Изпълнителна агенция по горите. Размерът на таксите е определен на база разходите на Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена за извършване на услугата.


Дата на откриване: 18.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари