Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). С приемането на проекта на Постановление на Министерски съвет се въвежда комплексен подход за оценка на финансовото състояние на фирмите кандидати за участие в международни процедури на НАТО, който отчита широк набор от показатели - текуща ликвидност, бърза ликвидност, финансова автономност, брутна рентабилност от дейността и нетна рентабилност.


Дата на откриване: 23.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари