Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 24 август 2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение

Предвижда се размерът на стипендията, която курсантите редовно обучение в АМВР получават, да се определя с коефициент спрямо базата по чл. 2 от Инструкцията, съобразно постигнатия от тях общ семестриален успех. С промяната се дава възможност на ректора на АМВР, в рамките на утвърдените разходи за стипендии по бюджета на АМВР, да дава предложение до министъра на вътрешните работи за разпределение на финансовите средства, в зависимост от общия успех. С предлаганите промени се цели постигане на предвидимост при определяне на размера на стипендиите на курсантите редовно обучение в АМВР и по-ефективно управление и разпределение на бюджетните средства, с цел недопускане надвишаване на предвидени разходи за стипендии по бюджета на МВР. Изменението ще влезе в сила от 01.04.2021 г.


Дата на откриване: 24.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари