Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

С проекта се цели от една страна да бъде осигурено ефективно провеждане на дейностите по защита от градушки като бъдат назначени служители по трудови правоотношения с място на работа на всяка от новооткритите ракетни площадки, а от друга страна да бъде повишен административния капацитет на служителите на Изпълнителната агенция „Борба с градушките” като бъдат привлечени служители за продължително време, през което те ще натрупат опит и ще повишават нивото на знания и умения, свързани с високорисковата и отговорна работа на ракетострелците. Крайната цел е да бъде създаден екип от опитни и квалифицирани служители, които да осигурят висока степен на ефективност на противоградовата защита и по този начин да бъде постигната устойчивост и предвидимост в работата на Изпълнителната агенция „Борба с градушките” и изпълнение на целите на правителството в областта на превенцията и управлението на рискове и кризи.

 

  Отговорна структура:

   Изпълнителна агенция „Борба с градушките”, МЗХГ

  Електронен адрес:

   agency@weathermod-bg.eu

 


Дата на откриване: 24.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 10.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари