Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни п

Настоящата наредба е изготвена във връзка приети промени в края на 2020 г. в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и регламентира възможността за доброволно предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск. С наредбата се определят обхватът и редът за предварително деклариране на данни за превоз на стоки с висок фискален риск, тяхното коригиране или анулиране при неосъществен превоз, както и редът за уведомяване от страна на лицата. Данните ще се декларират чрез електронна услуга с квалифициран електронен подпис (КЕП), предоставена от НАП, която ще предоставя уникален номер за всеки отделен превоз на стока с висок фискален риск.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:

 


Дата на откриване: 24.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари