Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

С проекта на Постановление на Министерския съвет се въвеждат изискванията на четири директиви за изменение и допълнение на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките – Директива (ЕС) 2019/1922 на Комисията по отношение на алуминий; Директива (ЕС) 2019/1929 на Комисията по отношение на формалдехида; Директива (EС) 2020/2088 на Комисията по отношение на етикетирането на алергенните аромати в детските играчки и Директива (ЕС) 2020/2089 на Комисията по отношение на забраната за алергенни аромати в детските играчки. В Приложение № 5а на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките се определят гранични стойности на формалдехид. В Приложение № 6 се разширява броя на алергенните аромати, които не могат да се съдържат в играчки. В приложение № 7 се добавят над 60 вещества в списъка с алергенни аромати, когато се съдържат в детски играчки. В Приложение № 8 на Наредбата се изменят граничните стойности на миграция на алуминий. Проектът на ПМС предвижда различни срокове за прилагане на изискванията към горепосочените вещества и техните гранични стойности. Новите изисквания по отношение на алергенните аромати влизат в сила от 5 юли 2022 г. Граничните стойности за формалдехид следва да се прилагат от 21 май 2021 г., а граничните стойности за алуминий - от 20 май 2021 г.


Дата на откриване: 24.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 24.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари