Обществени консултации

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания

Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Гастроентерология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на болести на стомашно-чревния тракт. Съвременната гастроентерология се занимава и с изучаването на заболявания и на други органи, които не са част от стомашно-чревния тракт, но са функционално и неразделно свързани с функцията на стомашно-чревния тракт, каквито са заболяванията на жлъчно-чернодробната система.

Причините за разработване на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания са свързани с:

  • промяна лечението на хроничен хепатит С, във връзка с промяна на КХП на лекарствен продукт с INN Glecaprevir, Pibrentasvir и напълно грешните схеми за лечение на лицата без отговор към предишна терапия с ДДАС;
  • допълване на лекарствената терапия при болест на Крон (БК) и улцерозен колит, като е включена подкожната форма в предварително напълнена писалка на INN Vedolizumab;
  • допълване на лекарствената терапия при остра чернодробна порфирия;
  • промени от правно-технически характер.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел - осигуряване на пациентите на високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност  „Гастроентерология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата  нова препоръка за терапия при пациенти с хроничен хепатит С, болест на Крон, улцерозен колит и чернодробни порфирии.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg        

 


Дата на откриване: 25.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 26.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари